Dofinansowania

Osoby zainteresowane dofinansowaniem muszą skontaktować się ze swoim urzędem pracy i dowiedzieć się jakie są wymagania i kryteria przyznawania środków.

Na początek trzeba wypełnić wniosek. Każdy urząd ma swoje wymagania, dlatego nie ma uniwersalnego formularza, który obowiązuje na terenie całego kraju czy nawet województwa.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00337/2012

Dane naszej placówki:
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego SUB ROSA
ul. Panieńska 4 lok. 5
03-704 Warszawa
NIP 526 261 54 90
Regon 147225274
Miejsce prowadzenia zajęć i adres korespondencyjny:
ul. Dąbrowszczaków 12 lok. 139
03-484 Warszawa

Dokumenty

Zwykle jesteśmy proszeni o przesłanie części dokumentów. Umieściliśmy je na naszej stronie lub podajemy informację skąd je pobrać:

1. Karta szkolenia w której znajduje się opis szkolenia, czas, cena. Karty znajdują się na stronie każdego ze szkoleń.

2. Wzór dyplomu znajdują się na stronie każdego ze szkoleń.

3. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej z nr PKD, który świadczy o tym, że wykonujemy działalność w zakresie edukacji (85.59, 85.60).

Dokument można pobrać ze strony Ministerstwa Rozwoju: ceidg.gov.pl -> wybierz Wyszukaj przedsiębiorcę -> wpisz numer NIP 5262615490

Dokument nie wymaga podpisu, taka też jest na nim informacja, ale czasami urzędnicy życzą sobie naszego podpisu, musisz się wtedy z nami skontaktować.

Szkolenia niestandardowe

W przypadku niestatndardowych rozwiązań np. kursant chce odbyć trzy szkolenia z podologi ale urząd zgadza się tylko na jedno, możemy połączyć trzy szkolenia w jedno. W takim przypadku prosimy o kontakt, przygotujemy specjalną ofertę.

Kontakt

516 371 359

Napisz

kursy@subrosa.edu.pl

tu jesteśmy

ul. Dąbrowszczaków 12
03-484 Warszawa